Lokala regler på klubben 2019
Till samtliga klubbar inom Stockholms Golfdistriktsförbund (SGDF)
Året går mot sitt slut och just nu med snö utanför fönstret så känns det ganska långt tills dess att vi återigen svingar klubborna. Men tiden går fortare än man kan ana.
 
2019 kommer att bli ett händelserikt år då hela golfvärlden börjar spela efter nya uppdaterade golfregler. För samtliga klubbar inom SGDF innebär det att de lokala reglerna som finns idag behöver genomgå en omarbetning. Samtliga klubbar kommer att behöva få sina nya lokala regler godkända av Regelkommittén inom SGDF. Utan godkända lokala regler riskerar klubben att de ronder som spelas på klubbens bana inte är handicap-grundande, vilket vore väldigt olyckligt.
 
Vi inom Regelkommittén vill naturligtvis att ingen klubb skall hamna i det läget och vill därför påminna om vikten att så snart som möjligt starta upp arbetet på samtliga klubbar. Det finns redan idag inbokade utbildningar för funktionärer på klubbarna som kommer att gå av stapeln den 26/1 respektive 9/2. Jag hoppas att ni har anmält representanter till detta. Efter utbildningstillfällena bör arbetet med lokala regler startas upp omgående. Vi är totalt ca. 60 klubbar inom SGDF och skall vi hinna med att godkänna alla klubbars lokala regler innan säsongen börjar krävs ett gott samarbete. Om alla klubbar startar i mitten på april kommer vi inte att hinna med i den takt som krävs. 
 
Naturligtvis vill vi inom Regelkommittén stödja klubbarna på bästa sätt. Ni får väldigt gärna kontakta mig, Mikael Jälefors, som ansvarig för godkännandet av klubbarnas lokala regler för råd och tips gällande omarbetningen. Regelkommittén har arbetet under hösten och fortsätter arbeta aktivt tillsammans med SGF gällande riktlinjer och rekommendationer för lokala regler på svenska klubbar. Så snart vi har mer info kommer vi att förmedla det vidare till klubbarna. Parallellt med arbetet med SGF har jag gärna en kontinuerlig dialog med er gällande omarbetningen och godkännande. Ni når mig via:
 
Mikael Jälefors
0708-704442
 
Ha nu en riktigt God Jul och ett Gott Nytt Regelår 2019!
 
SGDF Regelkommitté genom Mikael Jälefors