LOK Stöd

Sista dag för LOK-stödsansökan är 25 augusti

Påminnelse från Riksidrottsförbundet: LOK-stödsansökan för aktiviteter bedrivna under våren 2018, 1 januari till 30 juni, ska vara inskickad senast den 25 augusti 2018 kl 23:59. Det är viktigt att skicka in ansökan i tid då klubben enligt LOK-stödsföreskrifterna riskerar avslag på ansökan om den inkommer för sent. Tryck för mer info.

Kommentarer

Fler artiklar