Juniortävlingar 2019

Ännu ett golf-år börjar närma sig slutet. Det är mitten på oktober, men många banor har fortfarande öppet i det förhållandevis varma vädret. Trots det är det hög tid att planera nästa års tävlingar. På SGDF anordnar vi tillsammans med SGF ett antal tävlingar för våra juniorspelare. Det här tillsammans med de lokala distriktstourer vi har är vårt sätt att hjälpa klubbarna att komplettera tävlingstrappan och klubbarnas egen verksamhet.

Hög tid att planera juniortävlingar 2019

Det är dags att planera in nästa års tävlingar på våra klubbar inom distriktet. Som vanligt har vi inom distriktet fått ett antal tävlingar från Golfförbundet som vi skall hjälpa dem med. Samtidigt har vi våra egna tourer som behöver spelplatser.

Inför 2018 hade vi stora bekymmer med att få klubbar att ta på sig tävlingar i den utsträckning som behövs för att vi skall kunna ha den verksamhet igång som ni på klubbarna vill att vi skall ha. När juniorerna vill tävla så måste vi ha spelplatser tillgängliga på klubbarna för att möjliggöra det tävlandet. När det blir färre klubbar som ställer upp och tar sin del så blir det svårare att uppfylla medlemmarnas/klubbarnas önskan. Har ni juniorer som tävlar på våra olika tourer så förväntas ni som klubb att ta ert ansvar och arrangera tävlingar för distriktets juniorer. Många klubbar gör detta redan idag på ett förtjänstfullt sätt, men inte så många som behövs för att utläggningen av tävlingar skall gå smärtfritt.

För att underlätta för klubbarna inför 2019 har vi gjort en del förändringar. Förändringarna är gjorda utifrån problembeskrivningen ovan, men också utifrån statistik för 2018 kring antalet deltagare på tävlingarna och hur tävlingsmönstret ser ut kring våra tourer kontra SGF:s toursteg.

Nytt för 2019 blir (preliminärt):

 • Två spelplatser av Teen Tour First per omgång med 54 pojkar på ena spelplatsen och 54 pojkar + 24 flickor på andra spelplatsen. (tidigare 72+72/24)
 • SGDF Rookie-Tour spelas på samma dag och samma spelplats som Teen Tour First med 54 deltagande pojkar på den ena spelplatsen och 54 pojkar +24 flickor  på den andra spelplatsen. (sparar in 6 spelplatser under säsongen)
 • Omgång #4 av Teen Tour First och Rookie Tour spelas bara på en spelplats på grund av få spelare under den omgången historiskt sett.
 • Order of Merit Finalen kommer att samordnas med Teen Tour och SGDF Rookie-Tour för en större golfupplevelse för alla inblandade. Tankar finns på att även kombinera med en Mini-Tour avslutning på samma bana.
 • Mini Touren kör vidare som en tävling där klubbarna ansöker om en omgång och vi försöker se till att så många omgångar som möjligt kan spelas under säsongen. Gå gärna ihop med andra klubbar i närheten och marknadsför detta så att ni kan locka fler spelare till just er omgång. SGDF tillhandahåller manualer och instruktioner för hur Mini Touren skall genomföras, men vi tillsätter inga funktionärer, utan detta sköter klubben själv. En Mini tourtävling kan klubben köra som ett komplement till övriga tävlingar som skall läggas ut.
 • Kvalet till JSM-Klubblag får ändrad speldag. Den tid då vi brukar spela tävlingen krockar med SGF tävlingar varför SGF har beslutat om två tidsspann då kvalet får hållas. Det ena tidsspannet är innan skolorna i Stockholm har slutat och det andra ligger i bortre änden av juli månad. Det här innebär att vi även kommer förlägga Future League på samma datum.
 • I år får vi spela JSM-Klubblag omgång #2 inom distriktet. Vi kommer även att få arrangera omgång #6 av Teen Tour Elite

Samma rutin som tidigare år

Som vanligt vill vi ha in flera (minst 3) alternativ från klubbarna för att underlätta i utläggningen av tävlingarna. Den klubb som vill ha en SGDF Rookie Tour eller en Teen Tour first kommer att få två tävlingar den dagen. Dessa kommer samordnas av vår TD gruppering. För klubbens funktionärer innebär det en lägre arbetsdag, men också mer intäkter till klubben och restaurangen.

Alla klubbar med tävlingsaktiva juniorer förväntas att ta på sig minst ett uppdrag under 2019.

För att vi skall kunna lägga ut tävlingarna i tid så behöver vi få in era önskemål senast den 30 november. Tävlingar kan komma att läggas ut tidigare än detta datum så det är bra att vara ute i god tid om klubben vill försäkra sig om att få precis den tävling som är Ert förstahandsval.

Gör nu såhär på klubben (exempelvis)

 • Kalla samman sektionen till möte
 • Diskutera igenom utbudet av tävlingar. Glöm inte att samordna er med tävlingssektionen och deras föreslagna tävlingar.
 • Stäm av med ledningen så att ni kan skicka vidare de förslag ni har.
 • Rangordna tävlingarna utifrån vad ni helst önskar, men observera att Ert förstahandsval inte nödvändigtvis blir det ni får även om vi strävar efter att tillgodose önskemålen.
 • Vill ni ha fler tävlingar så skriver ni det också i svaret.
 • Skicka svaret till SGDF senast 30/11-2018

Avvakta några dagar för att få återkoppling från SGDF på vilka tävlingar ni får 2019

Tävlingarna som finns att välja på ligger i en nedladdningsbar PDF fil här.
Preliminära statuter för våra tävlingar finns även de som filer att ladda ned här.

Skicka önskemål och frågor till: lars.jaderfeldt@sgdf.se

Lasse Jäderfeldt
Juniortävlingsansvarig SGDF
lars.jaderfeldt@sgdf.se
072-525 8443