Nyheter 2018

Kort sammanfattning av nyheter för 2018.

1) Skandia tour byter namn till SGF Junior Tour

SGF Junior Tour

Inför 2018 väljer Skandia att inte längre sponsra Svensk Juniorgolf. Det är inte klart med någon ny namnsponsor ännu varför Golfförbundet har valt att döpa om tourtrappan till SGF Junior Tour. I övrigt är det mycket som är sig likt från 2017. Det är fortfarande tre steg med First, Future och Elite. Antalet spelplatser och antalet deltagare per spelplats kommer vara lika som i år. Det upplägget som har varit i år har gjort att fler tävlingar ute i de mindre distrikten har blivit av. Fler juniorer har fått möjligheten att tävla i år jämfört med föregående år.

Några namnbyten SGFs juniortävlingar (tidigare namn i parentes)

  • Teen Tour (Skandia Tour)
  • Teen Cup (Skandia Cup)
  • JSM klubblag (Skandia JSM Klubblag)
  • Grand Opening (Skandia Grand Opening)

 

2) SGDF Minitour blir en tävling som klubbarna själva arrangerar när de vill ha den. Antalet omgångar och datum skall koordineras av SGDF och SGDF ställer upp med coach inför förberedelserna. I samband med tävlingsutläggning 2018 kan klubbar komma in med förslag på speldagar för SGDf Minitour. SGDF kommer tillse att omgångarna inte krockar med varandra och sköta upplägg av tävling i GIT. Utförlig manual för tävling kommer finnas tillgänglig januari-18.

SGDF Minitour

Vi kommer göra förändringar på SGDF Minitour såtillvida att tävlingen kommer att skötas av utsedda klubbar som utifrån ett Franchaisekoncept. Klubbar som vill hålla tävling på SGDF Minitour ansöker om det i samband med tävlingsplaneringen och SGDF kommer att tilldela klubbar tävlingar där det passar ihop med datum. Det kan innebära att det blir både fler och färre tävlingar på SGDF Minitour under 2018 beroende på klubbarnas intresse. Vi ser gärna också att klubbarna i samband med SGDF Minitour även arrangerar Golfäventyret CUP som ett komplement till touren.  SGDF kommer att lägga upp tävlingen i GIT. SGDF kommer att tillhandahålla checklista/körschema för arrangemanget. Klubben marknadsför tävlingen lokalt och SGDF hjälper till via våra kanaler och websidor.

3) Golfäventyret-CUP är en aktivitet som vi gärna ser att klubbarna kör i samband med SGDF Minitour i syfte att fånga ytterligare nybörjare som kan ta steget i på minitouren senare. 

Golfäventyret CUP

Golfäventyret har funnits i några år nu och på de klubbar där man beställt golfäventyrskittet och tagit in -30 och -50 bana i knatte/juniorträningen har det varit ett lyft. Tänk er om fotbollsknattar hade behövt spela på 11-manna plan redan från början? Så har det varit med golf tidigare. Nu låter vi de mindre få utveckla sig under mer knatte/junioranpassade förutsättningar. SGF:s plan och även vår plan för Stockholm är att få in Golfäventyret Cup i samband med SGDF Minitour eller SGDF Rookie-Tour för att få en bredare aktivitet på klubben i samband med tävling. De nya golfarna och de allra yngsta kan spela på sina villkor samtidigt som de kan följa äldre syskon eller kompisar som tävlar på banan. Formerna för det här är inte helt spikat ännu så det återkommer vi till senare under vintern.