Juniortävlingar 2018

April 2018

Något efter tidplan kommer här den total listan på vilka klubbar som fått vilka tävlingar för säsongen 2018.
Alla klubbar som är med här och de tävlingar som är utlagda är överenskomna med respektive klubb.
I några fall har klubben lämnat flera alternativ och vi har valt förstahandsval i så stor omfattning som möjligt.
Tävlingsutläggningen 2018 var något besvärligare än föregående år. Vi kan inte nog understryka hur viktigt det är att era
funktionärer för sektionerna finns registrerade med korrekt e-postadress och namn i golfens IT-system.

Status på tävlingsschemat idag är att vi fortfarande saknar en tävlingsarrangör till SGF Junior Tour First omgång #1 som spelas den 19:e eller 20:e maj. En tävling med 72 deltagare. Tillhör du en klubb som inte återfinns på så många ställen i schemat så är det bra om ni kan utvärdera om ni kan ta denna tävling.

Minitouren När det gäller SGDF Minitour så har vi i nuläget 7-9 spelplatser klara. Inom den närmaste månaden så kommer vi ta kontakt med de klubbarna för att närmare bestämma speldag.
Nytt för 2018 är att klubbarna kör dessa tävlingar själv, men att SGDF kommer att administrera upplägget av tävlingen i GIT för att behålla samordningsfördelarna kring tävlingarna.