För tävlingsledare och TD

Här nedan hittar du information i form av checklistor för tävlingsarrangörer och Tournament Directors.

I filerna nedan hittar du som jobbar med tävlingen nyttig information i form av checklistor och mallar.

Nytt för år 2017 är att tävlingarna kommer att läggas upp centralt i Svenska Golfförbundets GIT.
Därefter kommer utsedd TD att få en länk som ger behörighet att administrera tävlingen.
TD ger behörighet vidare till den lokala tävlingsorganisationen på klubben.

Anmälningar sker via min golf på golf.se. Tävlingen fylls med deltagare när SGF gör uttagningarna till samtliga toursteg på Skandia-Tour.

Om ena spelplatsen blir full så upprättas en reservlista.  Spelaren får själv söka om reservplats via juniortavlingar@golf.se.

 

Nedan ett utklipp från bilaga 2a :

Arrangörsklubb (GK)
SGF, TD
Långt innan
Långt innan
Startförbud - Lägg in startförbud i GIT för alla och HELA tävlingsdagarna
Ge möjlighet för spelare att spela in dag före tävlingsdag (ev startförbud)
Tillsätt funktionärer - Tävlingsledare, Starters, Forecaddies (Bilaga 28a-i)
Tillsätt funktionärer - Kansli/Helpdesk, administration, ev. resultatrapportör
Domare - Kontrollera att GDF har tillsatt domare
Bana - Förbered banpersonal på omfattningen
Restaurang - Förbered restaurangpersonal på hur många deltagare som ska äta
Pro/shop - Informera pro/shop om omfattning
Information om tävlingen - Lämna information till TD för publicering
SGF - Lägg upp tävlingen i Nya GIT Tävling och tillsätt TD
SGF - Tillsätt Förbundsdomare på Elite
   
Förmöte  
TD - Gå igenom presentationen och denna checklista med tävlingsledaren och ev andra funktionärer
TD - Dela ut manualer - en till TL och en till Distriktsdomare
TD - Dela ut give-aways, presentkort och pokaler
TD - Möt banpersonal för att diskutera uppsättning av bana (tee- och hålplaceringar)
TD - Publicera information om tävlingen 
Innan anmälningstidens utgång (10 -12 dgr före tävlingsdag)
Wild Cards (WC) - Meddela TD antalet WC i pojk- resp. flickklassen (behöver ej namnges)
All anmälan och avanmälan (utom wild cards) ska ske via Min Golf
Ta aldrig emot någon anmälan
Ta aldrig emot någon avanmälan
 
Mellan anmälningstidens utgång och  registreringstidens utgång
Meddela TD namnen på WC snarast
Återbud - Ta aldrig emot ett återbud - hänvisa till Min Golf 
Påminn inte om registrering - SGF:s Tävlingskansli åtgärdar
 
Efter registreringstidens utgång - kl 12.00 3 dgr före första tävlingsdag
När startfältet är fyllt publicera startlista i samråd med TD
Innan anmälningstidens utgång (10 -12 dgr före tävlingsdag)
TD - Påminn arrangörsklubben om att anmäla antalet WC i pojk- resp. flickklassen (behöver ej namnges)
TD - Ta kontakt med domare och informera om Skandia Tours bestämmelser och SGF:s Regelkort
SGF - Ca 2 dgr innan - Påminn via Facebook om anmälningstidens utgång 
 
 
Mellan anmälningstidens utgång och  registreringstidens utgång
TD- lägg in namnen på WC i tävlingen snarast
SGF - 24 timmar före registreringstidens utgång - 
gör utskick via GIT till alla och påminn om registrering via SMS och/eller email
 
Direkt efter registreringstidens utgång - kl 12.00, 3 dgr före första tävlingsdag
Ersätt återbud enligt dokument "Administrering av reserver" - Gäller ej First. Där gör SGF den delen.
 
SGF meddelar TD när det är klart att lotta. Lottning görs enligt skandiatourmallen (ålderskategorier)
Publicera startlistan 20.00 två dagar för första tävlingsdag
 
När startlista är publicerad
Vid återbud endast de som glömt registrera sig möjliga att sätta in i tävlingen
   
   
    

 

Lycka till med din tävling!

/ Lasse Jäderfeldt, tävlingsansvarig juniortävlingar SGDF

072-525 8443