Tävlingsplanering 2018

Tävlingsfördelning 2018

En klok man på golfförbundet uttryckte sig såhär på en konferens nyligen:

-”Att anordna en tävling på klubben är som att bjuda in vänner på middag, man står för kalaset där och då och blir sedan bjuden på kalas hos alla sina vänner.”

Svenska Golfförbundet och i förlängningen även Stockholms golfdistrikt har fått klubbarnas uppdrag att ansvara för en viss verksamhet som är svår att hålla ihop för en enskild klubb. Ett av dessa uppdrag är att skapa och förvalta en bra möjlighet för medlemmar att bli bättre på golf genom att få tävla på andra banor än sin egen hemmabana. Utan klubbar som tar på sig tävlingar både på vardagar och helger så blir det ingen tävlingsverksamhet i distriktet. Alla måste hjälpas åt för att få det här att fungera. Det är självklart så att vi tittar extra på de klubbar som har en stor andel tävlande juniorer när vi lägger ut tävlingar. Under 2017 har 37 klubbar haft minst en juniorspelare representerad i antingen SGDF Rookie-Tour eller på SGF Junior Tour. Säsongen 2017 fördelades tävlingarna ut på 32 klubbar.

 

För 2018 är det 47 juniortävlingar som behöver fördelas ut om vi skall kunna ha kvar samma verksamhet som tidigare år. Vi har utöver det 9 seniortävlingar som behöver få spelplats.

Vi önskar få in minst 4 förslag från varje klubb på olika tävlingar/omgångar. Räkna med att ni blir tilldelade minst en tävling per klubb, men det kan bli fler utifrån era önskemål och våra behov. Vi försöker självklart att jämna ut tävlingarna över flera klubbar utifrån middagsprincipen här ovan. Stäm av med klubben innan ni meddelar förslagen så att det inte ligger andra tävlingar inplanerade på de datum/tävlingar ni föreslår.

Ytterligare en sak att tänka på är att ni läser igenom manualen för tävlingen (läs 2017 års manual om inte 2018 års version är publicerad). En del tävlingar erbjuder fritt inspel dagen före tävling och det är då viktigt att klubben inte bokat upp heldag med företagsspel eller greenfee gäster så att spelare som kommer med på startlistan inte har möjlighet till inspel.

 

Förslagen från Er behöver vi få in senast den 25 november. Det är dock så att tävlingarna börjar fördelas varefter förslagen kommer in så skickar ni in förslag tidigt så är chansen större att ni får tilldelning av de tävlingar ni önskar mest. Vi från SGDF har en ”deadline” från SGF, så det är av yttersta vikt att vi blir klara med vår utläggning i tid för att inte ställa till det på nationell nivå.

Förslagen skickas till Lasse@jaderfeldt.se som är Juniortävlingsansvarig inom SGDF.

Är det så att ni som får det här utskicket är fel mottagare så önskar vi att ni skickar detta vidare till rätt person, men också! skickar en uppdatering till Lasse@jaderfeldt.se så att vi får in rätt namn i våra listor. (Listorna på namn som får utskicket hämtas från er klubbs Git-system, så är ni fel personer så står det fel i er klubbs Git.

 

Juniortävlingar SGDF 2018                    
I alla tävlingar arrangerade av SGF ingår att uttagna spelare har rätt till kostnadsfritt inspel dag före tävlingsdag.          
Ersättning för tävlingar arrangerade av SGF är 10.000 kr /tävlingsdag.                
                       
Tävling Nivå Omgång Speldag(ar) Antal dagar Antal hål Typ av spel Antal deltagare Klass Förutsättningar    
SGF Junior Tour Elite #4 18-07-26--29 3   Match 94 spelare P/F Två-tee start, restaurang, boende (i närheten)
SGF Junior Tour Future #1 18-05-19/20 1 36 Slag 78 P/F Två-tee start     
SGF Junior Tour Future #2 18-06-09/10 1 36 Slag 78 P/F Två-tee start     
SGF Junior Tour Future #3 18-06-29--30 2 36+18 Slag 78 P/F Två-tee start     
SGF Junior Tour Future #4 18-07-28--29 2 36+18 Slag 78 P/F Två-tee start     
SGF Junior Tour Future #5 18-08-18/19 1 36 Slag 78 P/F Två-tee start     
SGF Junior Tour Future #6 18-09-08/09 1 36 Slag 78 P/F Två-tee start     
SGF Junior Tour First #1A 18-05-19/20 1 18 Slaggolf 72 P Önskvärd Två-Tee    
SGF Junior Tour First #1B 18-05-19/20 1 18 Slaggolf 96 P/F      
SGF Junior Tour First #2A 18-06-09/10 1 18 Slaggolf 72 P Önskvärd Två-Tee    
SGF Junior Tour First #2B 18-06-09/10 1 18 Slaggolf 96 P/F      
SGF Junior Tour First #3A 18-06-29/30 1 18 Slaggolf 72 P Önskvärd Två-Tee    
SGF Junior Tour First #3B 18-06-29/30 1 18 Slaggolf 96 P/F      
SGF Junior Tour First #4A 18-07-28/29 1 18 Slaggolf 72 P Önskvärd Två-Tee    
SGF Junior Tour First #4B 18-07-28/29 1 18 Slaggolf 96 P/F      
SGF Junior Tour First #5A 18-08-18/19 1 18 Slaggolf 72 P Önskvärd Två-Tee    
SGF Junior Tour First #5B 18-08-18/19 1 18 Slaggolf 96 P/F      
SGF Junior Tour First #6A 18-09-08/09 1 18 Slaggolf 72 P Önskvärd Två-Tee    
SGF Junior Tour First #6B 18-09-08/09 1 18 Slaggolf 96 P/F      
SGDF OOM First First Final 18-09-29/30 1 18 Slaggolf 70 P/F Önskvärd Två-Tee    
SGDF Rookie-Tour   #1 18-05-05/06 1 18 Slaggolf 120 P/F      
SGDF Rookie-Tour   #2 18-05-26/27 1 18 Slaggolf 120 P/F      
SGDF Rookie-Tour   #3 18-06-09/10 1 18 Slaggolf 120 P/F      
SGDF Rookie-Tour   #4 18-06-29/30 1 18 Slaggolf 120 P/F      
SGDF Rookie-Tour   #5 18-08-08 1 18 Slaggolf 120 P/F      
SGDF Rookie-Tour   #6 18-09-01/02 1 18 Slaggolf 120 P/F      
SGDF Rookie-Tour   Final 18-09-22/23 1 18 Slaggolf 45 P/F      
SGF Junior-CUP Gruppkval #1   18-07-13 1 18 Slag   P/F      
SGF Junior-CUP Gruppkval #2   18-07-13 1 18 Slag   P/F      
SGF Junior-CUP Gruppkval #3   18-07-13 1 18 Slag   P/F      
SGF Junior-CUP Regionkval   18-08-09 1 18(36) Slag   P/F      
SGDF JSM-Klubblag Kval   18-06-26--27 2 18 + match Slag/Match   P/F Två-tee start , Fritt inspel ingår  
SGDF Future League Poolspel   18-06-26--27 2   Match   P/F Obs Deltagande klubbar ordnar poolspel.
SGDF Future League Playoff Final   18-08-11--12 2   Match   P/F      
SGDF Lilla Sthlmsligan Final   18-08-25/26 1   Match   P/F Samma bana som SGDF Tjejligan  
SGDF Tjejligan Final   18-08-25/26 1   Match   P/F Samma bana som Lilla Sthlmsligan
SGDF Minitour   #1 Bestäms av klubb 1 9 PB 120 P/F      
SGDF Minitour   #2 Bestäms av klubb 1 9 PB 120 P/F      
SGDF Minitour   #3 Bestäms av klubb 1 9 PB 120 P/F      
SGDF Minitour   #4 Bestäms av klubb 1 9 PB 120 P/F      
SGDF Minitour   #5 Bestäms av klubb 1 9 PB 120 P/F      
SGDF Minitour   #6 Bestäms av klubb 1 9 PB 120 P/F      
SGDF Minitour   #7 Bestäms av klubb 1 9 PB 120 P/F      
SGDF JDM                 Spelas med lämplig JMI tävling  
                       
Seniortävlingar 2018                      
SGF Senior Tour D30,D50,D60 #3 18-06-02--03 2 36 Slag   D Två-Tee start    
SGF Senior Tour H30,H40 #5 18-08-11--12 2 36 Slag   H Två-Tee start,Ev 36+18    
SGF Senior Tour H50 #5 18-08-18--19 2 36 Slag   H Två-Tee start    
SGF Senior Tour H70 #2 18-05-28--29 2 36 Slag   H Två-Tee start    
SGF Senior Tour SM Klubblag Div #1   18-07-19--21 3   blandad   H      
SGF Senior Tour SM Klubblag Div #2   18-07-20--21 2   blandad   H      
SGF Senior Tour                      
                       
SGDF DM         36 Slag   H/D      
SGDF Kategori-DM         36 Slag   H/D      
SGF Handigolf Handigolf Tour #4 19-08-05--06 2 36 Slag 60 H/D Huvudstaden, Lindö