Juniorkonsulent

Efter 1,5 år som föräldraledig är Johanna Ericsson tillbaka i tjänst. Johanna var tidigare juniorkonsulent i Stockholm på konsult, men från hösten 2015 kommer hon vara anställd av Svenska Golfförbundet (SGF) för att jobba med juniorutveckling på golfklubbarna, samt övriga juniorprojekt i Stockholm, Södermanland och Östergötland.

Hör av er!

Johanna kommer tillsammans med Stockholms Golfdistriktsförbund (SGDF) att jobba med juniorutveckling i distriktet.

Inom idottslyftet 2015-2018 finns det hjälp och bidrag att söka för att utveckla klubbens juniorverksamhet. Vill ni veta mer om idrottslyftet och juniorkonsulentens jobb kontaktar ni Johanna på johanna.ericsson@golf.se eller telefon 070-841 42 28.

Läs mer om Idrottslyftet i filen nedan.

Välkomna att höra av er!