Golfteam STHLM - Program

Datum Aktivitet
21-23 okt-16 Supercamp del 1 Uppsala SGF & SGT
10 dec -16 Fys, screening Bosön
14 januari Supercamp del 2 Uppsla SGF & SGT
28 januari Sving, chip Ullna Indoor
18 februari Tävlingsplanering, wedgar, Inspelsteori Ullna Indoor
19 februari Supercamp del 3 SGF & SGT Haninge Golfhall
25 mars Målsättning, statistik, puttning Ullna Indoor
5-7 maj SGF, Största pojklägret och Största tjejlägret
Juni Utomhusaktivitet
Aug-Sept Utomhusaktivitet
Sep-Okt Landskapsmatch
Oktober Avslutning, utvärdering 2017 och uppstart 2018