Golfteam STHLM

Team SGDF byter namn till Golfteam STHLM. Golfteam STHLM är en kompletterande verksamhet för Stockholmsdistriktets lovande golfjuniorer i ålder 15-16 år med inriktning mot toppen. I verksamheten ingår coachning, utbildning och träning inom de mest väsentliga områdena i ämnet golf. Golfteam STHLM är en av vägarna till landslagen och är spetsen i distriktets verksamhet.

Utbildningen pågår under en tvåårsperiod med en progression av innehållet mellan år 1 och 2.

SGDF följer SGFs och Swedish Golf Teams riktlinjer och verksamhet för unga golfare som älskar spelet och vill utvecklas. I Swedish Golf Teams regi kommer det bjudas in till Super Camp, som är en del av landslagsverksamheten, vid tre tillfällen under perioden oktober – maj. SGDFs mål är att deltagarna i Golfteam STHLM ska få en plats på Super Camp.

Vi kommer att genomföra ca 6-7 träffar per år, samt några extra aktiviteter (mot en separat avgift) såsom 3D Svinganalys, Trackman och SAM Puttlab.
Till detta tillkommer Super Camp vid tre tillfällen (mot separat avgift).

Antalet deltagare är maximerat till sammanlagt 25 flickor och pojkar i åldrarna 15 och 16 år.

De som deltagit i Golfteam STHLM år 1 kommer att kontaktas och erbjudas plats i Golfteam STHLM år 2.

Avgiften är 3600 kr/år och verksamheten pågår under perioden november till oktober.
I november har vi en uppstartsträff med b.la. fystester och därefter en träff i månaden under januari till maj/juni där tävlingssäsongen tar vid och sen avslutar vi säsongen med en utvärdering- och uppföljningsträff i oktober. 
Exempel på ämnen som kommer beröras:

Sving, närspel, puttning, målsättning, statistik, tävlingsplanering, inspel, fys, screening.

Uttagna spelare i teamet kommer också att ha möjligheten att få delta i SGDFs årliga matcher mot andra distrikt.

Eventuella frågor skickas till SGDF, maria@sgdf.se.

Mvh SGDFs Idrottssektion