DD, ass DD och TD träff 7 april

Tid & plats

Välkommen till SGDFs DD, ass DD och TD träff.

Tid: lördagen 7 april 10:00-14:00

Plats: Stockholms Golfklubb

Agenda: Återkommer inom kort med agendan för dagen

Även utskick av tävlingar och domaruppdrag kommer under vecka 12.